Vision

En stad är mer än byggd miljö. Snarare är staden sociala relationer; olika aktörer som lever separata liv och har skilda intressen på en gemensam plats med speciella egenskaper. Staden och aktörerna både formar och formas av varandra. 

Vi på Fabege tror att en stor majoritet av framtidens medarbetare och företag vill finnas i ett urbant och tätt sammanhang, miljöer där det är mycket människor i rörelse, där start ups samsas med huvudkontor, där olika branscher inspirerar varandra, där människor i alla åldrar rör sig, där servicen är bred och lockande. Därför har Fabege fattat beslut om att utveckla Solna Business Park till en urban, tät och blandad stadsdel.

Stimulerande miljö för 36 000 kontorsarbetande

Som en del av vår vision utvecklar vi 180 000 kvm nya och 144 000 kvm uppgraderade kontor i Solna Business Park, för totalt 27 000 som arbetar på kontor (totalt blir det 36 000 som arbetar i stadsdelen). Tätheten när det gäller arbetande är den största utanför Stockholm City. Kontoren är moderna, effektiva, flexibla och självklart BREEAM-certifierade. Kontoren kommer att utvecklas i samarbete med flera av Sveriges nytänkande arkitekter. Estetik, trivsel och funktion, som smidigt kan anpassas efter konjunkturer, trender och utveckling.

Bostäder av citykaraktär

Förutom kontor kommer vi att utveckla 2 000 bostäder av citykaraktär för 5 000 boende. Det finns dessutom cirka 30 000 boende inom ett avstånd på 500 meter från stadsdelen. 

En vinnande urban mix

För boende, arbetande och besökare kommer det att finnas spännande livsmedelsbutiker, shopping, restauranger, caféer, uteserveringar, mötesplatser, gym, skolor, parker och en gatumiljö med puls. Allt som behövs för att stadsdelen ska bli Storstockholms mest attraktiva. Alla möjligheter finns att göra något verkligt spännande, när vi ökar utbudet från 20 000 kvm till 60 000 kvm.

Motorn i utvecklingen är den stora tätheten i stadsdelen, som är mycket lockande när service- och handelsföretag väljer etableringar. Den planerade överdäckningen av spåren kommer dessutom att ge Solna Business Park en bättre koppling till Sundbyberg centrum som redan i dag har 120 butiker och kommer att få ännu fler i och med den planerade utvecklingen av stadskärnan.

Hållbar stadsutveckling i enlighet med Citylab Action

Utvecklingen i området kommer att ske i enlighet med Citylab Action, vilket är en guide och en process för hållbar stadsutveckling framtaget av Sweden GreenBuilding Council (SGBC). Metoden behandlar närmiljö, sociala sammanhang, arbetsmiljö, boendemiljö och inte minst stadsdelens påverkan på den globala miljön.

Lätt att nå

Området har redan idag tillgång till pendeltåg, tunnelbana, tvärbana, 14 busslinjer, regional- och fjärrtåg. Bromma flygplats ligger runt knuten och det tar bara 30 minuter att ta sig till Arlanda. De kommande åren blir kollektivtrafikläget ännu bättre.

Kommunikationer i Solna Business Park

Mer information om projektet kommer inom snar framtid.